FANDOM


GoblinsEdit

Goblin Archer          HP    DPS   Range Special Ability                                               
1                       110 1.1 Long -
2 130 1.5 Long -
3 145 1.7 Long -
4 165 1.9 Long -
5 185 2.1 Long -
Goblin Berserker     HP    DPS   Range Special Ability                                               
1                       440 2.4 Short -
2 515 3.1 Short -
3 585 4.1 Short -
4 666 4.8 Short -
5 735 5.7 Short -
Goblin Boar            HP    DPS   Range Special Ability                                               
1                       75 1.5 Short -
2 88 1.9 Short -
3 100 2.4 Short -
4 113 2.9 Short -
5 125 2.9 Short -
Goblin Brute            HP    DPS   Range Special Ability                                               
1                       135 1.6 Short -
2 158 2.2 Short -
3 180 2.7 Short -
4 205 3.3 Short -
5 225 3.8 Short -
Goblin Head Lobber HP    DPS   Range Special Ability                                               
1                       140 2.4 Medium -
2 165 3.2 Medium -
3 187 4 Long -
4 211 4.8 Long -
5 235 5.7 Long -
Goblin Runner        HP    DPS   Range Special Ability                                               
1                       33 1.1 Short -
2 39 1.6 Short -
3 44 2.2 Short -
4 50 2.7 Short -
5 57 3.3 Short -
Goblin Shaman      HP    DPS   Range Special Ability                                               
1                       130 0 Short Heals nearby allies for 20%
2 150 0 Short Heals nearby allies for 25%
3 175 0 Short Heals nearby allies for 30%
4 195 0 Short Heals nearby allies for 35%
5 215 0 Short Heals nearby allies for 40%

TrollsEdit

Forest Troll           HP    DPS   Range Special Ability                                               
1                       550 7.5 Short -
2 645 10 Short -
3 735 12.5 Short -
4 830 14.9 Short -
5 920 17.5 Short -
Stone Troll            HP    DPS   Range Special Ability                                               
1                       900 21 Short -
2 1050 28 Short -
3 -
4 1355 41.5 -
5 -

MercenariesEdit

Bandit Rogue        HP    DPS   Range Special Ability                                               
1                       90 2 Short Inflicts Poison: 3 per second for 10s
2 105 2.6 Short Inflicts Poison: 2.2 per second for 15s
3 120 3 Short Inflicts Poison: 2.4 per second for 15s
4 135 3.5 Short Inflicts Poison: 2.6 per second for 15s
5 -
Evil Archer           HP    DPS   Range Special Ability                                               
1                       110 1.1 Long -
2 130 1.5 Long -
3 147 1.8 Long -
4 165 2.2 Long -
5 -
Evil Soldier          HP    DPS   Range Special Ability                                               
1                       145 1.7 Short -
2 170 2.4 Short -
3 195 3 Short -
4 220 3.5 Short -
5 -
Evil Wizard          HP    DPS   Range Special Ability                                               
1                       90 3 Long Splash Damage
2 105 4 Long Splash Damage
3 120 5 Long Splash Damage
4 135 6 Long Splash Damage
5

SkeletonsEdit

Skeleton             HP    DPS   Range Special Ability                                               
1                       170 5 Short Poison Immune: 30%, Arrow Immune 25%
2 450 10 Short Poison Immune: 40%, Arrow Immune 40%
3 1710 22 Short Poison Immune: 30%, Arrow Immune 30%
4
5
Skeleton Archer   HP    DPS   Range Special Ability                                               
1                       140 4.5 Medium Poison Immune: 35%, Arrow Immune 25%
2 350 7.0 Medium Poison Immune: 35%, Arrow Immune 40%
3 1370 10.8 Medium Poison Immune: 35%, Arrow Immune 30%
4
5

UniquesEdit

Neep the Witless HP    DPS   Range Special Ability                                               
1                       2500 14.7 Short -
2 3500 24.7 Short -
Ugrush               HP    DPS   Range Special Ability                                               
1                       1600 45 Short Big Stick...
2
Cornelius HP DPS Range Special Ability         
1 15000 48 Short

Cloaked

Awesome Claws